Jdi na obsah Jdi na menu

 

Popis realizace poskytování sociální služby Centrum JANA
 
Spolek NEW, z.s. je na české straně realizátorem česko-německého projektu JANA. Sociální služba Centrum JANA je poskytována nepřetržitě od roku 1997, reaguje na sociální a zdravotní problémy, které s sebou fenomén prostituce přináší. Základní ideou a rovněž cílem je poskytování služeb a provádění preventivní práce pro ženy provozující prostituci bez ohledu na jejich státní příslušnost, status v ČR, zda tuto práci vykonávají dobrovolně či pod nátlakem. Všechny aktivity respektují právo žen naši službu přijmout či odmítnout, služby jsou nabízeny anonymně a bezplatně.
 
V rámci sociální služby Centrum JANA jsou prováděny následující aktivity:
 
1.STREETWORK - v pohraniční oblasti Plzeňského kraje (ORP Domažlice, Tachov, Klatovy a Horšovský Týn) je v erotických klubech vykonávána terénní sociální práce. Sociální pracovnice kontaktují ženy pracující v nočních klubech a na ulici, poskytují klientkám bezplatně kondomy, lubrikační gely a informační materiály. Probíhají kontakty s klientkami, rozvoj důvěry a mapování problémů. Klientky jsou informovány o možných rizicích vyplývajících z jejich způsobu života, o pravidla safer sex, jsou jim poskytovány informace o možnostech pomoci. Terénní program je službou aktivního vyhledání klientek v přirozeném prostředí.
Streetwork: úterý      15.00- 18.00 a dle potřeb klientů 
                   středa    15.00- 18.00 a dle potřeb klientů
                   čtvrtek    dle potřeb klientů
                      
2. JANA - pro řešení individuálních potřeb klientek jsou využíváno zázemí v Domažlicích, jehož prostory umožňují klidný nerušený kontakt a v neposlední řadě zázemí pro práci na ulici. Je poskytováno osobní a telefonické základní sociální poradenství, odkazování a doprovod, zprostředkování konkrétní nabídky pomoci, možnost kontaktů s jinými ženami ve stejné životní situaci.
JANA: úterý 12.00-17.00, středa 14.00-16.00
 
3. VENEROLOGICKÁ AMBULANCE - nezbytně doplňuje sociální práci a většinou je první službou, kterou jsou klientky ochotny přijmout a kterou majitelé erotických klubů a pasáci akceptují. Otvírá nám cestu k další práci s klientkami. Klientkám je nabízeno anonymní a bezplatné vyšetření na pohlavně přenosné infekce (HIV, hepatitis B+C, syfilis, kapavka, chlamydie aj.)
Ordinační hodiny: úterý 14.30 - 17.00
 
4. MOBILNÍ VENEROLOGICKÁ AMBULANCE - Občanské sdružení Network East - West má od listopadu 2006 k dispozici mobilní venerologickou ambulanci (přestavba dodávky Ford Tranzit), která může dojet přímo za klientkami na místo jejich působení, provádět testování na pohlavně přenosné infekce a která rovněž funguje jako mobilní zázemí v jehož prostorách pracovníci poskytují základní sociální poradenství, před a potestové poradenství, zprostředkují kontakt s dalšími službami.
Výjezdy mobilní ambulance: středa a čtvrtek:15.00 - 18.00
 
Kapacita poskytované služby je 550 klientů za rok, okamžitá kapacita je 40 klientů.
 
METODY PRÁCE: streetwork, týmová práce, poradenství, monitoring, HARM REDUCTION, odkazování, doprovázení, dokumentace, statistika, výroční zpráva, schůzky týmů a kooperačních partnerů, učení klientek (zdraví, hygiena, safer sex, sebeobrana...)

Rozsah poskytované služby:

·        sociální poradenství

·        informace o HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných infekcích

·        vše o bezpečném sexu (pravidla safer sex)

·        prevence kriminality

·        před- a potestové poradenství

·        asistenční služby - doprovod klientek do příslušné organizace

·        krizová (i telefonická) intervence

·        poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

·        pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

·        bezplatné poskytování kondomů, lubrikačních gelů a informačních materiálů

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář