Jdi na obsah Jdi na menu

Centrum JANA - poradna

Odborné sociální poradenství

Motivujeme uživatele služby k činnostem, které nevedou k jeho dlouhodobému setrvání v nepříznivé sociální situaci nebo jejímu prohlubování.

Respektujeme svobodné rozhodování klientů. Jsme nestranní a nezávislí. Respektujeme osobnost klienta a dodržujeme zásady rovného přístupu, důvěrnosti a ochrany zájmů vůči všem klientům. Respektujeme etické zásady sociálního pracovníka a neseme odpovědnost za svoji práci.

Ochrana práv uživatelů služby je vedoucím principem i základní součástí poskytované služby. V činnosti odborného sociálního poradenství je ochrana práv uživatelů služby zcela zásadní.

Klient přijímá službu na základě vlastního rozhodnutí. Pracovník přistupuje ke každému zájemci s respektem a úctou a poskytne mu dostatek prostoru k vyjádření jeho přání, potřeb nebo problému. Zájemce o službu je srozumitelným způsobem seznámen s nabídkou služby, jejími aspekty a s podmínkami pro její poskytnutí. Každý zájemce o službu je upozorněn na možnost řešení situace všemi dostupnými způsoby s využitím různých systémů pomoci, pokud takové jsou k dispozici.

Cílová skupina

  • osoby závislé na nelegálních návykových látkách
  • osoby ohrožené závislostí, tj. rodinní příslušníci a osoby z blízkého okolí uživatelů nelegálních návykových látek, potenciální uživatelé drog

Provozní doba poradny:

Každou středu 14:00 - 16:00 nebo dle individuální dohody.

Klienti jsou přijímáni pouze na předem sjednaný termín.

Kontakty

Dobrovského 253, 346 01  Horšovský Týn

www.centrumjana.cz

tel.: + 420 724 027 951

email: poradna@centrumjana.cz

 

Informace k vytištění: leták JANA-poradna.pdf