Jdi na obsah Jdi na menu

Terénní program Centrum JANA

Terénní program

Poslání

Pomáháme osobám, které pracují v prostituci a uživatelům návykových látek při řešení jejich zdravotních a sociálních problémů. Svojí činností se snažíme klienty učit, jak minimalizovat rizika, kterým jsou vystaveni. Tím, že podpoříme zdraví jednotlivce, ovlivníme i zdraví veřejné.

Cíle

 • Aktivní vyhledávání uživatelů nelegálních návykových látek a osob v prostituci a mapování drogové a prostituční scény
 • Kontaktování klientů a preklientů s cílem předání informací o sociální a adiktologické službě
 • Snižování zdravotních a sociálních rizik souvisejících s užíváním drog a poskytováním sexuálních služeb
 • Motivace klientů ke změně rizikového chování a mírnění jeho negativních důsledků
 • Prevence šíření HIV a dalších pohlavně a krví přenosných infekcí,
 • Ochrana veřejného zdraví
 • Spolupráce v síti adiktologických, sociálních a zdravotních služeb

 Zásady poskytování služby

 • ​    bezplatnost – veškeré služby jsou bezplatné a dostupné pro všechny, kdo je potřebují.  
 • anonymita – klient, který spolupracuje s terénními pracovníky, může na základě svého rozhodnutí zůstat v anonymitě, což v žádném ohledu neovlivní míru a kvalitu poskytovaných služeb.
 • mlčenlivost – informace, které nám klient sdělí, dále nikde nešíříme. Výjimkou jsou informace týkající se trestné činnosti spojené se zákonnou ohlašovací povinností podle § 368 Trestního zákona – Neoznámení trestného činu a § 367 Trestního zákona - Nepřekažení trestného činu, na což je klient při vstupu do služby předem upozorněn.
 • dobrovolnost – klient využívá služeb terénního programu zcela dobrovolně, kdykoliv může případnou spolupráci ukončit bez udání důvodu.
 • dodržování práv klientů – program je poskytován s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv uživatelů, včetně možnosti podat stížnost.
 • zplnomocňování klientů– podpora zvyšování nezávislosti a odpovědnosti klienta.
 • časová a prostorová dostupnost – služba je poskytována v přirozeném prostředí cílové skupiny programu.
 • princip harm reduction – snižování rizik – osobních i společenských.

 Cílová skupina

Služby poskytujeme osobám ve věku 19 až 64 let:

 • osoby komerčně zneužívané/ ženy a muži pohybující se v prostituci
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby závislé na nelegálních návykových látkách
 • osoby ohrožené závislostí, tj. rodinní příslušníci a osoby z blízkého okolí uživatelů nelegálních návykových látek, potenciální uživatelé drog
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

    Jsme k dispozici

streetwork 

pondělí         10:00 – 14:00
úterý             16:00 – 20:00
středa           10:00 – 14:00
čtvrtek           15:00 – 20:00

kancelář

pondělí         08:00 – 10:00
úterý             10:00 – 16:00
středa            08:00 - 10:00

čtvrtek           12:00 - 15:00

Nemůžete přijít v uvedený čas? Domluvte si s námi jiný termín! V případě, že nemáte peníze na telefonát, stačí nás prozvonit či poslat SMS. Zavoláme zpět.

Kontakty

tel.: 724 027 951, 605 255 385

e-mail: teren@centrumjana.cz

Pro aktuální informace sledujte

 Užitečné informace najdete v časopise Dekontaminace.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář